Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI

PODATKI O PONUDNIKU IZOBRAŽEVANJA

Zavod ŠOLT

Sedež zavoda: Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana

ID za DDV: SI17235863

tel: 01/242-1270, 051/611-968, 051/610-913

e-mail: info@zavod-solt.si

 

PRIJAVA NA TEČAJ IN PLAČILO

S prijavo na tečaj se tečajnik strinja s splošnimi in plačilnimi pogoji.

Tečaji in termini so predstavljeni na spletnih straneh zavoda.

Tečajnik se lahko prijavi na tečaj preko spletnega obrazca, preko elektronske pošte, po telefonu ali osebno v Šoltovi pisarni v Rožni dolini. Tečajnina se praviloma poravna ob vpisu. Pravne osebe pošljejo naročilnico!

Rezervacije brez plačila veljajo 7 dni. V zadnjem tednu vpisa rezervacije niso možne.

Študenti in dijaki morajo za uveljavitev popusta predložiti dokazilo o statusu!

Izredni študenti morajo podpisati izjavo o nezaposlenosti.

Brez dokazil o statusu študenta oz. dijaka se plača polna cena.

Cenike tečajev dobite na povezavi: https://www.zavod-solt.si/cenik/

Tečajnina je v € in vključuje 22% DDV.

Načini plačila:

 1. z gotovino na blagajni
 2. z nakazilom na TRR (SI56 0201 0025 8194 663)
 3. s plačilnimi karticami (POS terminal): Diners Club, Maestro, Karanta, MasterCard, Visa
 4. s plačilnimi karticami v spletni trgovini: BA Maestro, MasterCard, Visa
 5. na obroke s plačilnimi karticami z odloženim plačilom (MasterCard, Visa) v spletni trgovini
 6. preko spletne storitve PayPal

Bolj natančno so načini plačila določeni pri prijavi za določen tečaj.

 Izvedba 30-urnega tečaja v primeru manj prijav

Če je v skupini 6 do 9 udeležencev prijavljenih manj kot šest udeležencev, izvedemo program v sorazmerno manjšem številu ur ali pa v dogovoru z udeleženci šolnino zvišamo.

 • Skupina 2 udeležencev: če sta prijavljena dva tečajnika, bomo program predelali v 24 urah.
 • Skupina 3 udeležencev: če so prijavljeni trije tečajniki, bomo program predelali v 27 urah.

Vsak vpis v naš jezikovni tečaj, nagrajujemo s popustom.

Popusti, ugodnosti zvestobe veljajo le pri cenah 30-urnih.

ODPOVED TEČAJA IN VRAČILO VPLAČIL

Z vpisom na jezikovni, strokovni, računalniški ali športni tečaj se tečajnik zaveže obiskovati celoten tečaj (s tem se zaveže k plačilu celotne tečajnine).

Tečajnik, ki je vpisan na tečaj, lahko (PISNO!) odpove udeležbo na tečaju zaradi izrednih razmer najkasneje 3 dni pred začetkom tečaja. Zavod ŠOLT v tem primeru tečajniku vrne tečajnino, pri tem pa zadrži 30 EUR (z DDV) za manipulativne stroške.

V primeru, da se tečajnik ne udeleži tečaja ali ga ne obiskuje, se vplačana tečajnina tečajniku ne vrne. V primeru izrednih razmer* tečajniku vrnemo sorazmeren delež tečajnine do datuma pisnega izpisa iz tečaja, pri tem pa zadržimo 10 EUR (z DDV) za manipulativne stroške. Tečajnina vplačana do prekinitve, se ne vrača.

*izredne razmere (kot so bolezen, smrt v družini) so nepredvideni dogodki ali okoliščine in jih tečajnik dokazuje z uradnim potrdilom, ki ga izda za to pristojna oseba oziroma institucija.

Vračilo vplačanega zneska iz katerega koli razloga je možno samo ob predložitvi originalnega potrdila o vplačilu (računa).

V primeru odpovedi tečaja s strani Zavoda ŠOLT zaradi nezadostnega števila prijav (manj kot 5 tečajnikov), se tečajniku vrne vplačani znesek v celoti oz. se mu ponudi prepis v drugi tečaj.

SPREMEMBA PRIČETKA TEČAJA

Zavod ŠOLT si pridržuje pravico prestaviti pričetek tečaja iz objektivnih razlogov.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S prijavo na tečaj udeleženec tečaja dovoljuje Zavodu ŠOLT, da njegove osebne podatke shranjuje, upravlja z njimi in jih uporablja:

 • z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja,
 • za potrebe priprave in izvedbe dejavnosti Zavoda ŠOLT,
 • za namene trženja dejavnosti Zavoda ŠOLT, vsakršno dogovarjanje po e-pošti in SMS sporočilih se šteje za uradno potrditev dogovora in ima ob morebitnih usklajevanjih lahko vlogo dokazila in/ali potrdila sklenjenega dogovora.

Tečajnikovi podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, pripadajo pa mu tudi vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Zavod ŠOLT pošilja po e-pošti svojim tečajnikom obvestila in promocijski material. Če tečajnik ne želi prejemati promocijskega materiala, nas mora o tem obvestiti pisno ali po elektronski pošti.

 

ODGOVORNOST TEČAJNIKA

Tečajnik se tečaja udeleži na lastno odgovornost. S prijavo na tečaj udeleženec tečaja potrjuje, da je seznanjen, da kot udeleženec v programu nosi odgovornost za nezgodo oz. poškodbo sebe ali drugih udeležencev v programu in izgubo oz. krajo osebnih predmetov ter, da v naštetih primerih nosi odgovornost za nastale stroške sam.

 

POTRDILA O OPRAVLJANJU TEČAJA

Potrdilo o opravljanju tečaja pridobijo vsi tečajniki, ki so obiskovali aktualni tečaj in so pozitivno opravili zaključni test . Potrdilo o opravljenem tečaju prejmejo tečajniki preko elektronske pošte v roku 30 delovnih dni po opravljenem testu, če tečajnik želi potrdilo v tiskani obliki, se potrdilo plača v višini 15€ (z DDV).

Za potrdilo o preteklih tečajih se plača znesek v višini 15€ (z DDV), v primeru, da je od tečaja preteklo več kot 5 let pa potrdila ne izdajamo več.

 

INDIVIDUALNI TEČAJI (INŠTRUKCIJE)

Plačilo

Tečajnik tečajnino poravna do začetka tečaja (inštrukcij).

Odpoved dogovorjenega tremina

Če se tečajnik dogovorjenega termina ne more udeležiti, to sporoči pisno na ŠOLT oz. predavatelju, najpozneje 24 ur prej, v nasprotnem primeru se šteje, kot da je bil pouk izveden.

IZVAJANJE TEČAJEV V ČASU COVID-19

Način izvedbe tečajev se bo prilagajal epidemiološki situaciji v zvezi s COVID-19 in posledično navodilom MIZŠ in NIJZ o morebitnih omejitvah.

Možni načini izvajanja:

A: Ko (če) ni omejitev, ker država ne izvaja nobenih ukrepov. Tečaji se izvajajo kot običajno v učilnicah.  

B: Ko (če) je razglašena epidemija s strogimi varnostnimi ukrepi (zaprtje šol in vzgojno-izobraževalnih ustanov) se tečaji izvajajo izključno na daljavo.

C: Ko (če) veljajo različne omejitve (npr. zahtevana 1,5 razdalja, maske, higiena rok, PCT pogoj itd.) se tečaji izvajajo kombinirano (bodisi v učilnici bodisi online bodisi kombinacija obojega) z upoštevanjem vseh ukrepov in omejitev.

PRITOŽBE IN SPORI

Zavod Šolt spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če ponudnik ne ugodi strankini pritožbi, jo obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in poduči o možnostih nadaljnjega reševanje spora v skladu z 2. odstavkom tega člena.

V primeru težav kupec lahko pokliče na tel. številko: 01/242-1270 ali pa piše po elektronski pošti na info@zavod-solt.si

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS) ponudnik v splošnih pogojih poslovanja obvešča, da trenutno še ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu s tem zakonom. V skladu s 4. odstavkom istega člena ponudnik objavlja povezavo na platformo za SRPS:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Stranki bosta vse morebitne spore poskusila reševati sporazumno in izvensodno. Za reševanje sporov, ki jih stranki ne moreta rešiti sporazumno je odgovorno okrožno sodišče v Ljubljani.

Želite prejemati naše novice?

Prijavite se na brezplačne e-novice in prejemali boste aktualne novice, zanimivosti, nasvete, ugodnosti in akcijske ponudbe.
info@zavod-solt.si +386 51 611 968