Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI

Vljudno prosimo, da pred vpisom na želeno storitev, ki jo organizira Zavod ŠOLT, natančno preberete pogoje poslovanja in sodelovanja. Tečajnik, s klikom na gumb ”PRIJAVA” oz. z vpisom na tečaj, sprejema vse pogoje in ponudbo Zavoda ŠOLT za izvedbo tečaja v skladu s spodaj napisanimi splošnimi pogoji. S prijavo in vpisom na tečaj se sklene pogodba med tečajnikom (naročnikom) in Zavodom ŠOLT (izvajalcem).


1.PODATKI O PONUDNIKU IZOBRAŽEVANJA

Zavod ŠOLT

Sedež zavoda: Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana

ID za DDV: SI17235863

tel: 01/242-1270, 051/611-968, 051/610-913

e-mail: info@zavod-solt.si


2. PRIJAVNI IN PLAČILNI POGOJI

2.1 Fizične osebe

Pred vpisom na želeni tečaj je priporočljivo, da tečajnik najprej preveri svoj nivo znanja s pomočjo uvstitvenih testov (velja za jezikovne tečaje). V primeru, da tečajnik želi prejeti podrobnejši opis programov tečajev se lahko obrne na Zavod ŠOLT (preko elektronske pošte ali telefonske številke). S prijavo na tečaj se tečajnik strinja s splošnimi in plačilnimi pogoji. Vsi tečaji in termini so predstavljeni na spletnih straneh zavoda.

Tečajnik se lahko prijavi na tečaj preko spletnega obrazca, preko elektronske pošte, po telefonu ali osebno v info pisarni Zavoda ŠOLT v Rožni dolini. Tečajnina se praviloma poravna ob vpisu oziroma do datuma, ki ga določi Zavod ŠOLT.

Študenti in dijaki morajo za uveljavitev popusta predložiti dokazilo o statusu, izredni študenti morajo podpisati izjavo o nezaposlenosti. Brez dokazil o statusu študenta oz. dijaka se plača polna cena. 

Cenike posameznih tečajev lahko najdete na povezavi: https://www.zavod-solt.si/cenik/. Tečajnina je v € in vključuje 22% DDV. Bolj natančno so načini plačila določeni pri prijavi za določen tečaj. Zavod ŠOLT si pridružuje pravico, da kadarkoli enostransko spremeni pogoje poslovanje, cene, ter ponudbe. Tečajnika zavezujejo vse ponudbe, cene in pogoji, ki so veljavni na dan vpisa na tečaj.

Vsak vpis v 30-urni jezikovni tečaj nagrajujemo s popustom (popusti in ugodnosti zvestobe veljajo le pri cenah 30-urnih jezikovnih tečajih).

2.2 Pravne osebe 

Tečajnik kot pravna oseba mora ob vpisu na tečaj Zavodu ŠOLT posredovati naročilnico za izbran tečaj. Tečajnik kot pravna oseba mora tečajnino poravnati v enkratnem znesku na TRR SI56 0201 0008 9628 548 na osnovi predračuna oziroma računa. Popusti in ugodnosti zvestobe ne veljajo za pravne osebe.

2.3 Načini plačila:

 1. z gotovino na blagajni
 2. z nakazilom na TRR (SI56 0201 0025 8194 663)
 3. s plačilnimi karticami (POS terminal): Diners Club, Maestro, Karanta, MasterCard, Visa
 4. s plačilnimi karticami v spletni trgovini: BA Maestro, MasterCard, Visa
 5. na obroke s plačilnimi karticami z odloženim plačilom (MasterCard, Visa) v spletni trgovini
 6. preko spletne storitve PayPal

3. IZVEDBA TEČAJA 

3.1 Izvajanje tečaja

Redni skupinski jezikovni tečaji potekajo sedemkrat letno (s pričetkom v mesecu oktobru, decembru, februarju, aprilu, juliju, avgustu in septembru).  V času praznikov se tečaji načeloma ne izvajajo, razen kadar je to določeno/ dogovorjeno drugače.  Ena učna ura tečaja obsega 45 minut. Tečaji se izvajajo v učilnicah v Rožni dolini in Vojkovi v Ljubljani ali na daljavo preko spletne platforme ZOOM.

Zavod ŠOLT si pridružuje pravico, da zamenja predavatelja glede na potrebe učnega procesa in razpoložljivost predavateljev ter prostorov.

3.2. Izvajanje tečaja v primeru manj prijav

Če so na 30-urni tečaj prijavljeni manj kot štirje udeleženci, izvedemo program v sorazmerno manjšem številu ur ali pa v dogovoru z udeleženci tečajnino zvišamo.

 • Skupina 2 udeležencev: če sta prijavljena dva tečajnika, bomo program predelali v 24 urah.
 • Skupina 3 udeležencev: če so prijavljeni trije tečajniki, bomo program predelali v 27 urah.

3.3. Izvajanje tečaja v času epidemije SARS-COV-19

Način izvedbe tečajev se bo prilagajal epidemiološki situaciji v zvezi s COVID-19 in posledično navodilom MIZŠ in NIJZ o morebitnih omejitvah. V primeru zelo slabe epidemiološke situacije in strogih varnostnih ukrepov si Zavod ŠOLT pridružuje pravico, da tečaj, ki sicer poteka v živo v prostorih Zavoda ŠOLT, prenese na daljavo (pri tem se tečajnina ne spremeni).

Možni načini izvajanja:

A: Ko (če) ni omejitev, ker država ne izvaja nobenih ukrepov. Tečaji se izvajajo kot običajno v učilnicah.  

B: Ko (če) je razglašena epidemija s strogimi varnostnimi ukrepi (zaprtje šol in vzgojno-izobraževalnih ustanov) se tečaji izvajajo izključno na daljavo.

C: Ko (če) veljajo različne omejitve (npr. zahtevana 1,5 razdalja, maske, higiena rok, PCT pogoj itd.) se tečaji izvajajo kombinirano (bodisi v učilnici bodisi online bodisi kombinacija obojega) z upoštevanjem vseh ukrepov in omejitev.


4. ODPOVED TEČAJA IN VRAČILO VPLAČIL

Z vpisom na jezikovni, strokovni, računalniški ali športni tečaj se tečajnik zaveže obiskovati celoten tečaj (s tem se zaveže k plačilu celotne tečajnine). Zavod ŠOLT si pridružuje pravico, da v primeru zamude s plačilom mesečnega obroka obračuna zakonske zamudne obresti, v primeru daljše zamude celotnega plačila ali neodzivnosti tečajnika pa poda predlog za izvršbo.

4.1 Odpoved in premik tečaja s strani tečajnika

Tečajnik, ki je vpisan na tečaj, lahko (PISNO!) odpove udeležbo na tečaju zaradi izrednih razmer najkasneje 3 dni pred začetkom tečaja. Zavod ŠOLT v tem primeru tečajniku vrne tečajnino, pri tem pa zadrži 30 EUR (z DDV) za manipulativne stroške.

V primeru, da se tečajnik ne udeleži tečaja ali ga ne obiskuje, se vplačana tečajnina tečajniku ne vrne. V primeru izrednih razmer* tečajniku vrnemo sorazmeren delež tečajnine do datuma pisnega izpisa iz tečaja, pri tem pa zadržimo 10 EUR (z DDV) za manipulativne stroške. Tečajnina vplačana do prekinitve, se ne vrača.

*izredne razmere (kot je bolezen daljša od 30 dni, smrt v družini itd.) so nepredvideni dogodki ali okoliščine in jih tečajnik dokazuje z uradnim potrdilom, ki ga izda za to pristojna oseba oziroma institucija.

Vračilo vplačanega zneska iz katerega koli razloga je možno samo ob predložitvi originalnega potrdila o vplačilu (računa).

4.2 Odpoved in premik tečaja s strani Zavoda ŠOLT

Zavod ŠOLT si pridržuje pravico prestaviti pričetek tečaja iz objektivnih razlogov. V primeru odpovedi tečaja s strani Zavoda ŠOLT zaradi nezadostnega števila prijav (manj kot 4 tečajniki), se tečajniku vrne vplačani znesek v celoti oz. se mu ponudi prepis v drugi tečaj. V kolikor pride do enkratnih ovir in dogodkov, na katere Zavod ŠOLT nima vpliva in niso nastali iz krivdnih razlogov Zavod ŠOLT (kot je na primer izpad internetnega omrežja, tehnične težave, bolezen predavatelja itp.) in je zaradi tega ovirano izvajanje storitev,  Zavod ŠOLT o tem nemudoma obvesti tečajnike, pri čemer je izključena pravica tečajnika do odpovedi od pogodbe, odjave iz tečaja ali znižanja cene tečaja.


5. MENJAVA TERMINA, STOPNJE ALI SKUPINE TEČAJNIKA

Zamenjava prvotnega termina ali stopnje ali skupine na katerega se je prijavil tečajnik prvotno je možen le pod pogojem, da to ne vpliva na obstoj skupine, v katero se je tečajnik prvotno vpisal. Tečajnik se ob odobrenem prehodu s strani Zavoda ŠOLT obveže predelati snov, ki jo je že predelala skupina, v katero se premešča.


6. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S prijavo na tečaj udeleženec tečaja dovoljuje Zavodu ŠOLT, da njegove osebne podatke shranjuje, upravlja z njimi in jih uporablja:

 • z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja,
 • za potrebe priprave in izvedbe dejavnosti Zavoda ŠOLT,
 • za namene trženja dejavnosti Zavoda ŠOLT, vsakršno dogovarjanje po e-pošti in SMS sporočilih se šteje za uradno potrditev dogovora in ima ob morebitnih usklajevanjih lahko vlogo dokazila in/ali potrdila sklenjenega dogovora.

Tečajnikovi podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, pripadajo pa mu tudi vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Zavod ŠOLT pošilja po e-pošti svojim tečajnikom obvestila in promocijski material. Če tečajnik ne želi prejemati promocijskega materiala, mora Zavod ŠOLT o tem obvestiti pisno ali po elektronski pošti.


7. ODGOVORNOST TEČAJNIKA

Tečajnik se tečaja udeleži na lastno odgovornost. S prijavo na tečaj udeleženec tečaja potrjuje, da je seznanjen, da kot udeleženec v programu nosi odgovornost za nezgodo oz. poškodbo sebe ali drugih udeležencev v programu in izgubo oz. krajo osebnih predmetov ter, da v naštetih primerih nosi odgovornost za nastale stroške sam.

Pred vpisom na želeni tečaj je priporočljivo, da tečajnik najprej preveri svoj nivo znanja s pomočjo uvstitvenih testov (velja za jezikovne tečaje). V primeru, da tečajnik želi prejeti podrobnejši opis programov tečajev se lahko obrne na Zavod ŠOLT (preko elektronske pošte ali telefonske številke). V kolikor tečajnik ugotovi, da se je odločil za neustrezno stopnjo, vrsto ali termin tečaja (kljub predhodni možnosti preverbe znanja preko uvrstitvenega testa in pridobitve natančnejšega opisa programa tečaja), nosi posledice za svojo prvotno odločitev.

Če tečajnik ob prijavi navede nepopoln ali napačen naslov in podatke za namen pridobitve računa in gradiva ter posledično obveščanja v zvezi s tečajem je za posledice odgovoren tečajnik. Če tečajnik ne prejme nikakršnega obvestila o tečaju na katerega se vpisuje oziroma je prijavljen, ker je ob prijavi navedel napačne oziroma nepopolne podatke ali gre ŠOLT-ovo elektronsko sporočilo/ SMS, MMS sporočilo v vsiljeno/nezaželeno pošto, se je dolžan tečajnik sam javiti Zavodu ŠOLT in ga zahtevati. Zavod ŠOLT reklamacij z naslova nedostavljene ali ne prebrane elektronske pošte oziroma SMS/ MMS sporočila ne bo upošteval.


8. POTRDILA O OPRAVLJANJU TEČAJA

Potrdilo o opravljanju tečaja pridobijo vsi tečajniki, ki so obiskovali aktualni tečaj in so pozitivno opravili zaključni test . Potrdilo o opravljenem tečaju prejmejo tečajniki preko elektronske pošte v roku 30 delovnih dni po opravljenem testu, če tečajnik želi potrdilo v tiskani obliki, se potrdilo plača v višini 15€ (z DDV).

Za potrdilo o preteklih tečajih se plača znesek v višini 15€ (z DDV), v primeru, da je od tečaja preteklo več kot 5 let pa potrdila ne izdajamo več.


9. INDIVIDUALNI TEČAJI (INŠTRUKCIJE)

9.1. Posvet pred pričetkom

Tečajnik lahko pred dejanskim vpisom na individualni tečaj opravi krajši posvetovalni pogovor s predavateljem. Posvetovalni pogovor se lahko opravi v prostorih Zavoda ŠOLT ali na daljavo.

9.2. Plačilo

Tečajnik tečajnino poravna do začetka individualnega tečaja (inštrukcij). Ena učna ura tečaja obsega 45 minut.

9.3. Odpoved dogovorjenega termina

Če se tečajnik dogovorjenega termina ne more udeležiti, to sporoči pisno na elektronski naslov Zavoda ŠOLT oz. predavatelju, najpozneje 24 ur prej, v nasprotnem primeru se šteje, kot da je bilo srečanje izvedeno.

10. PRITOŽBE IN SPORI

Zavod ŠOLT spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če ponudnik ne ugodi strankini pritožbi, jo obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in poduči o možnostih nadaljnjega reševanje spora v skladu z 2. odstavkom tega člena.

V primeru težav kupec lahko pokliče na tel. številko: 01/242-1270 ali pa piše po elektronski pošti na info@zavod-solt.si

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS) ponudnik v splošnih pogojih poslovanja obvešča, da trenutno še ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu s tem zakonom. V skladu s 4. odstavkom istega člena ponudnik objavlja povezavo na platformo za SRPS:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Stranki bosta vse morebitne spore poskusila reševati sporazumno in izvensodno. Za reševanje sporov, ki jih stranki ne moreta rešiti sporazumno je odgovorno okrožno sodišče v Ljubljani.

Zadnja sprememba, dopolnitev pogojev:  17. november 2021, Ljubljana.

Želite prejemati naše novice?

Prijavite se na brezplačne e-novice in prejemali boste aktualne novice, zanimivosti, nasvete, ugodnosti in akcijske ponudbe.
info@zavod-solt.si +386 51 611 968