Pogoji poslovanja

PRIJAVA NA TEČAJ IN PLAČILO

Tečajnik se lahko prijavi na tečaj preko spletnega obrazca, preko elektronske pošte, po telefonu ali osebno v Šoltovi pisarni v Rožni dolini. Tečajnina se praviloma poravna ob vpisu. Pravne osebe pošljejo naročilnico!

Rezervacije brez plačila veljajo 7 dni. V zadnjem tednu vpisa rezervacije niso možne.

Študenti in dijaki morajo za uveljavitev popusta predložiti dokazilo o statusu!

Izredni študenti morajo podpisati izjavo o nezaposlenosti.

Brez dokazil o statusu študenta oz. dijaka se plača polna cena.
S prijavo na tečaj se tečajnik strinja s splošnimi in plačilnimi pogoji.

Tečajnina je v € in vključuje 22% DDV.

Izvedba 30-urnega tečaja v primeru manj prijav

Če je v skupini 6 do 9 udeležencev prijavljenih manj kot šest udeležencev, izvedemo program v sorazmerno manjšem številu ur ali pa v dogovoru z udeleženci šolnino zvišamo.

  • Skupina 6 do 9 udeležencev: če sta prijavljena dva tečajnika, bomo program predelali v 24 urah.
  • Skupina 6 do 9 udeležencev: če so prijavljeni trije tečajniki, bomo program predelali v 26 urah.


ODPOVED TEČAJA

Tečajnik, ki je vpisan na tečaj, lahko (PISNO!) odpove udeležbo na tečaju iz osebnih razlogov najkasneje 3 dni pred začetkom tečaja. Zavod ŠOLT v tem primeru tečajniku vrne tečajnino, pri tem pa zadrži 30 EUR (z DDV) za manipulativne stroške.

V primeru, da se tečajnik ne udeleži tečaja ali ga ne obiskuje, se vplačana tečajnina tečajniku ne vrne.

V primeru izrednih razmer (bolezen dokazuje z zdravniškim potrdilom), tečajniku vrnemo sorazmeren delež tečajnine do datuma pisnega izpisa.

Vračilo vplačanega zneska iz katerega koli razloga je možno samo ob predložitvi originalnega potrdila o vplačilu (računa).

V primeru odpovedi tečaja s strani Zavoda ŠOLT zaradi nezadostnega števila prijav (manj kot 5 tečajnikov), se tečajniku vrne vplačani znesek v celoti oz. se mu ponudi prepis v drugi tečaj.

SPREMEMBA PRIČETKA TEČAJA

Zavod ŠOLT si pridržuje pravico prestaviti pričetek tečaja iz objektivnih razlogov.


VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S prijavo na tečaj udeleženec tečaja dovoljuje Zavodu ŠOLT, da njegove osebne podatke shranjuje, upravlja z njimi in jih uporablja:

  • z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja,
  • za potrebe priprave in izvedbe dejavnosti Zavoda ŠOLT,
  • za namene trženja dejavnosti Zavoda ŠOLT,Vsakršno dogovarjanje po e-pošti in SMS sporočilih se šteje za uradno potrditev dogovora in ima ob morebitnih usklajevanjih lahko vlogo dokazila in/ali potrdila sklenjenega dogovora.

Tečajnikovi podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, pripadajo pa mu tudi vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Zavod ŠOLT pošilja po e-pošti svojim tečajnikom obvestila in promocijski material. Če tečajnik ne želi prejemati promocijskega materiala, nas mora o tem obvestiti pisno ali po elektronski pošti.

ODGOVORNOST TEČAJNIKA

Tečajnik se tečaja udeleži na lastno odgovornost. S prijavo na tečaj udeleženec tečaja potrjuje, da je seznanjen, da kot udeleženec v programu nosi odgovornost za nezgodo oz. poškodbo sebe ali drugih udeležencev v programu in izgubo oz. krajo osebnih predmetov ter, da v naštetih primerih nosi odgovornost za nastale stroške sam.

POTRDILA O OPRAVLJANJU TEČAJA

Potrdilo o opravljanju tečaja pridobijo vsi tečajniki, ki so obiskovali aktualni tečaj in so pozitivno opravili zaključni test . Potrdilo o opravljenem tečaju prejmejo tečajniki preko elektronske pošte v roku 30 delovnih dni po opravljenem testu, če tečajnik želi potrdilo v tiskani obliki, se potrdilo plača v višini 30€ (z DDV).

Za potrdilo o preteklih tečajih se plača znesek v višini 30€ (z DDV), v primeru, da je od tečaja preteklo več kot 5 let pa potrdila ne izdajamo več.

INDIVIDUALNI TEČAJI (INŠTRUKCIJE)

PLAČILO

Tečajnik tečajnino poravna do začetka tečaja (inštrukcij).

ODPOVED DOGOVORJENEGA TERMINA

Če se tečajnik dogovorjenega termina ne more udeležiti, to sporoči pisno na Šolt oz. predavatelju, najpozneje 24 ur prej, v nasprotnem primeru se šteje, kot da je bil pouk izveden.

Želite prejemati naše novice?

Prijavite se na brezplačne e-novice in prejemali boste aktualne novice, zanimivosti, nasvete, ugodnosti in akcijske ponudbe.
info@zavod-solt.si +386 51 611 968