ZA ŠTUDENTE GRE!

13. 01. 2021

Zavod ŠOLT je študentska neprofitna organizacija, ki izvaja svoje poslanstvo že 61 let. Pod našo streho je našlo svoje mesto za kakršnokoli neformalno izobraževanje ali dejavnost v tem času preko 200.000 (dvesto tisoč) uporabnikov (10 % slovenskega prebivalstva danes v starosti od 20–80 let), od tega večina študentov Univerze v Ljubljani. Lokacijsko smo blizu študentom tako v Študentskem naselju v Rožni dolini, kot na Vojkovi 63 (pri Kardeljevi ploščadi) v neposredni bližini fakultet.

S pričetkom letošnjega leta pa smo doživeli hladen tuš ob spoznanju, da nas je naša krovna organizacija – Študentska organizacija v Ljubljani – prepoznala kot nepotrebne sofinanciranja vseh naših programov in se želi odreči izvajanju programov interesnih dejavnosti študentov na področju izobraževanja in tehnične kulture.

Že v leta 2020 smo prejeli močno okleščen proračun, s katerim več nismo mogli sofinancirati vseh svojih jezikovnih obštudijskih projektov. Znotraj proračuna ŠOU v Ljubljani je že v preteklem letu ŠOU v Ljubljani nakazal, da mu je za področje neformalnega izobraževanja najmanj mar, če primerjamo financiranje ŠOU v Ljubljani do vseh svojih zavodov. Za delovanje naših programov je bilo namreč namenjenih 2,7 % vseh sredstev, ki jih je ŠOU v Ljubljani v letu 2020 namenil svojim zavodom (in 0,8 % svojega letnega finančnega načrta).

Kljub velikim oviram zaradi Covid-19 smo se reorganizirali in ponudili študentom možnost izobraževanja naših programov na daljavo. Izpeljali smo vse termine v omejenem obsegu.

O pripravi in sprejemanju proračuna ŠOU v Ljubljani za leto 2021 nismo bili obveščeni. Od ŠOU v Ljubljani nismo prejeli nikakršnih, sicer običajnih, zahtevkov o ŠOLT-ovih programih v letu 2021. Četudi že med drugim akti ŠOU v Ljubljani določajo vključitev ŠOLT v proračun ŠOU v Ljubljani, se je očitno ŠOU v Ljubljani odločil, da bo zaradi politične odločitve kršil svoje lastne akte in ignoriral potrebe svojih študentov do kvalitetnega obštudijskega izobraževanja.

Če se bo ignorantski odnos našega soustanovitelja ŠOU v Ljubljani nadaljeval, se bomo morali kljub 12-letni zamrznitvi naših cenikov, tokrat odločiti za povečanje cene naših programov za študente, ker pač od denarja, ki ga študentje zaslužijo s študentskim delom na koncu poti, zmanjka denar za sofinanciranje obštudijskih programov. Na ŠOLTU  so to predvsem jezikovni tečaji (28 jezikov z več kot 100 stopnjami), razna strokovna izobraževanja, kot so retorika, računalniški tečaji, kreativno pisanje v angleškem jeziku, delavnice različnih ročnih spretnosti in še mnogo drugih.

Od ŠOU v Ljubljani pričakujemo, da bo spoznal nepravilnosti pri svojih odločitvah in bo v najkrajšem času popravil napake, predvsem v dobro slovenske študentske populacije, ki spada pod okrilje ŠOU v Ljubljani in jim omogočil kakovostno in študentskemu žepu dostopno obštudijsko izobraževanje. To je vendarle tudi eno od poslanstev ŠOU v Ljubljani, ki je določeno tako v Statutu ŠOU v Ljubljani, kot tudi v samem Zakonu o skupnosti študentov, da študentske organizacije organizirajo in izvajajo programe interesnih dejavnosti študentov na področju izobraževanja in tehnične kulture.

V upanju na boljšo in svetlejšo prihodnost slovenskih študentov,

 Zavod ŠOLT

Želite prejemati naše novice?

Prijavite se na brezplačne e-novice in prejemali boste aktualne novice, zanimivosti, nasvete, ugodnosti in akcijske ponudbe.
info@zavod-solt.si +386 51 611 968