15-urni konverzacijski tečaj italijanščine (15-hour conversation course of Italian)

Informacije o programu

”Buongiorno, un cappuccino, grazie!”

Izpopolnite komunikacijo in obnovite znanje italijanščine v času poletnih počitnic v mestnem jedru Pirana! Poletni osvežitveno-konverzacijski tečaj italijanščine pokriva 1 tedenski tečaj v Piranu, organiziran s strani Zavoda ŠOLT. Poudarek bo na učenje konverzacije v obliki dialogov, fonetiko in učenje preko igre. Poletni konverzacijski tečaj je namenjen vsem tistim, ki bi želeli poglobiti znanje slovnične strukture italijanskega jezika in ga bolje uporabljati v različnih vsakodnevnih situacijah

 ”Siete tutti benvenuti!”

Tokrat bodo lahko tečajniki pridobljeno znanje uporabili že takoj ob izhodu iz učilnice v mestu Piran, kjer je italijanščina drugi uradni jezik! Tečaj bo potekal po vnaprej določenem urniku v majhnih skupinah.

POTEK IN CENA TEČAJA:

Tečaj poteka večkrat tedensko po vnaprej določenem urniku po tri šolske ure (točen urnik objavljen spodaj). Tečaj obsega klasične prijeme, delno v obliki študijskih delavnic. Program poteka v obliki tečaja v manjših skupinah (od 6 do 10 tečajnikov). V ceno tečaja je vključeno celotno tiskano učno gradivo. Po opravljenem tečaju izpolnite kratko anketo o zadovoljstvu in prejmete certifikat o doseženi stopnji znanja.

Za mladostnike med 13. in 17. letom starosti: od ponedeljka, 11. julija 2022 do petka, 15. julija 2022 od 10:00 do 12:15 ure (5 srečanj po 3 šolske ure) ali od ponedeljka, 18. julija 2022 do petka, 22. julija 2022 od 10:00 do 12:15 ure (5 srečanj po 3 šolske ure)

Za odrasle nad 18. letom starosti: od ponedeljka, 11. julija 2022 do petka, 15. julija 2022 od 17:00 do 19:15 ure (5 srečanj po 3 šolske ure) ali od ponedeljka, 18. julija 2022 do petka, 22. julija 2022 od 17:00 do 19:15 ure (5 srečanj po 3 šolske ure)

Cena 15-urnega tečaja znaša 120€ (v ceno tečaja je vključena celotna učna literatura).

Po zaključenem prijavnem obrazcu boste na elektronski naslov prejeli povzetek prijave, podatke za plačilo in nadaljnje korake. Veseli smo, da ste se odločili za obiskovanje tečajev na ŠOLT-u. Tečaj se izvede v kolikor je na tečaj prijavljenih vsaj 6 tečajnikov. V primeru, da je število tečajnikov v skupini manjše od 6, se tečaj odpove. V primeru, da se tečaja ne boste udeležili, nam prosim sporočite vašo odjavo, da lahko mesto oddamo drugemu. Z oddano prijavo hkrati potrjujete seznanitev z navedenimi pogoji poslovanja Zavoda ŠOLT in se z njimi strinjate in jih sprejemate v celoti.

*v primeru večjezičnih skupin tečajnikov bodo predavanja potekala v angleškem jeziku


Information about the course

”Buongiorno, un cappuccino, grazie!”

Improve your communication and renew your Italian over the holidays in the city centre of Piran! The Italian Summer Conversation course covers a 1 week course in Piran, organised by the ŠOLT Institute. The focus will be on learning conversation in the form of dialogues, phonics and learning through play. The summer refresher-conversation course is aimed at all those who would like to deepen their knowledge of the grammatical structure of the Italian language and use it better in various everyday situations.

Siete tutti benvenuti!”

This time, students will be able to put their knowledge in use as soon as they leave the classroom in Piran, where Italian is the second official language! The course will be held in small groups according to a pre-defined timetable. ”Siete tutti benvenuti!”

COURSE DURATION AND PRICES:

The course runs several times a week for three school hours (exact timetable published below). The course consists of classical approaches, partly in the form of study workshops. The programme is taught in small groups (6 to 10 students). All printed course materials are included in the price. After the course, you will complete a short survey and receive a certificate of your level of knowledge.

For students aged between 13 to 17 years: from Monday 11. July 2022 to Friday 15. July 2022 from 10:00 to 12:15 (5 sessions of 3 school hours eachor from Monday 18. July 2022 to Friday 22. July 2022 from 10:00 to 12:15 (5 sessions of 3 school hours each)

For adults over 18 yearsfrom Monday 11. July 2022 to Friday 15. July 2022 from 17:00 to 19:15 (5 sessions of 3 school hours eachor from Monday 18. July 2022 to Friday 22. July 2022 from 17:00 to 19:15 (5 sessions of 3 school hours each)

The price of the 15-hour course is 120 (literature is included).

Once you have completed the registration form, you will receive an email with a summary of your registration, payment details and next steps. We are glad that you have chosen to attend a course at ŠOLT. The course will be held if there are at least 6 registered students. If the number of students in a group is less than 6, the course will be cancelled. In case you will not attend the course, please let us know your cancellation so that we can offer the place to someone else. By submitting your application, you acknowledge that you are familiar with these Terms and Conditions of ŠOLT and that you accept and agree to them in full.
*in the case of multilingual groups of students, the lectures will be held in English

Želite prejemati naše novice?

Prijavite se na brezplačne e-novice in prejemali boste aktualne novice, zanimivosti, nasvete, ugodnosti in akcijske ponudbe.
info@zavod-solt.si +386 51 611 968