Kontakti

Zavod ŠOLT, Rožna dolina,
Svetčeva ulica 9, blok 7,
1000 Ljubljana

E-mail: info@zavod-solt.si
Tel: 01/ 242 12 70
Fax: 01/ 242 12 79
GSM: 051/ 610 913, 051/ 611 968

Priprava na strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju

Pričetek: 11.01.2019
 
 
Informacije o programu
 

Termin: ob petkih in sobotah (dva vikenda slovenščina (20 ur), dva  do trije vikendi zakonodaja/pravni del ( 25-30 ur). Ob petkih predavanja potekajo od 16. ure dalje, ob sobotah od 8. oz. 9. ure. Točen urnik izvedbe dobite pred pričetkom tečaja. 

 

Delavnici sta  namenjeni vsem, ki nameravajo opravljati strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja.

1.       delavnica: Priprava na strokovni izpit – slovenščina ter priprava in izvedba učne ure: 20 ur

Splošni pregled slovenskega knjižnega jezika (status slovenščine v RS, temeljni zgodovinski mejniki slovenskega jezika, socialne zvrsti, pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika, priprava in izvedba učne ure, govor v pedagoškem sporazumevanju ipd.)

1. raven: vzgojitelj, učitelj na razredni stopnji, učitelj na predmetni stopnji, učitelj splošnoizobraževalnih in učitelj strokovnoteoretičnih predmetov v poklicnih in srednjih strokovnih šolah ter gimnazijah, svetovalni delavci in knjižničar, organizator izobraževanja odraslih.

2. raven: pomočnik vzgojitelja, učitelj praktičnega pouka in veščin, korepetitor, inštruktor in laborant.

3. raven:  organizator obveznih izbirnih vsebin, organizator praktičnega pouka, organizator zdravstveno-higienskega režima in organizator prehrane.

 

2.       delavnica: Priprava na strokovni izpit iz Ustave, pravne ureditve Evropske unije, Konvencije o otrokovih pravicah in šolske zakonodaje: Na delavnici se bodo udeleženci seznanili z ustavno ureditvijo Republike Slovenije, ureditvijo institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in s predpisi, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine ter s predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja.
Delovno gradivo dobijo tečajniki na posameznih srečanjih. 


Ker je obseg predavanj s področja zakonodaje različen glede na področje dela, je cena tečaja različna glede na: 


1. 25 š. ur obsega zakonodajni del za tečajnike s področja vrtec in osnovnih šol - cena tečaja v celoti (45 š.ur) znaša 254 €
2. 27 š. ur obsega zakonodajni del za tečajnike s področja srednjih šol - cena tečaja v celoti (47 š.ur) znaša 275 €
3. 30 š. ur obsega zakonodajni del za tečajnike, ki prihajajo z mešanih področij - cena tečaja v celoti (50 š.ur) znaša 295 €

TERMINI:  Jeseni (september - oktober)

Več o izpitu najdete na povezavi:

http://www.mizks.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/strokovni_izpit/
 
 
 
termin dan ura učilnica kraj akcije pričetek
VIZ Pet in Sob 16.00 in 8.00 A Vojkova 63-Bežigrad 11.01.2019
 
 
Prijava
 
Prijava za študente in dijake v Uni LJ

 
Prijava za študente ostalih Univerz

 
Prijava za neštudente


 

E-novice

Prijavite se na brezplačne e-novice in prejemali boste aktualne novice, zanimivosti, nasvete, ugodnosti in akcijske ponudbe.

Mnenja naših strank

Posebne pohvale veljajo predavateljici Mojci. Moram pohvaliti tudi učenje v skupini, predvsem to, daj so formiarne manjše skupian in se lahko rako bolj in natančneje posvetimo določeni tematiki.

tečajnica, Ruščina, Rožna dolina

» več mnenj

PRIJAVA NA TEČAJ ŽELIM VEČ INFORMACIJ