Kontakti

Zavod ŠOLT, Rožna dolina,
Svetčeva ulica 9, blok 7,
1000 Ljubljana

E-mail: info@zavod-solt.si
Tel: 01/ 242 12 70
Fax: 01/ 242 12 79
GSM: 051/ 610 913, 051/ 611 968

Priprava na strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju

Pričetek: po dogovoru
 
 
Informacije o programu
 

Termin: ob petkih in sobotah (dva vikenda slovenščina ( 20 ur), dva vikenda zakonodaja/pravni del ( 25 ur). Ob petkih predavanja potekajo od 16 ure dalje, ob sotah od 8 oz. 9. ure. Točen urnik izvedbe dobite pred pričetkom tečaja. 

 

Delavnici sta  namenjeni vsem, ki nameravajo opravljati strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja.

1.       delavnica: Priprava na strokovni izpit – slovenščina ter priprava in izvedba učne ure: 20 ur

Splošni pregled slovenskega knjižnega jezika (status slovenščine v RS, temeljni zgodovinski mejniki slovenskega jezika, socialne zvrsti, pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika, priprava in izvedba učne ure, govor v pedagoškem sporazumevanju ipd.)

1. raven: vzgojitelj, učitelj na razredni stopnji, učitelj na predmetni stopnji, učitelj splošnoizobraževalnih in učitelj strokovnoteoretičnih predmetov v poklicnih in srednjih strokovnih šolah ter gimnazijah, svetovalni delavci in knjižničar, organizator izobraževanja odraslih.

2. raven: pomočnik vzgojitelja, učitelj praktičnega pouka in veščin, korepetitor, inštruktor in laborant.

3. raven:  organizator obveznih izbirnih vsebin, organizator praktičnega pouka, organizator zdravstveno-higienskega režima in organizator prehrane.

 

2.       delavnica: Priprava na strokovni izpit iz Ustave, pravne ureditve Evropske unije, Konvencije o otrokovih pravicah (12 ur) in šolske zakonodaje (13 ur): 

Na delavnici se bodo udeleženci seznanili z ustavno ureditvijo Republike Slovenije, ureditvijo institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in s predpisi, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine ter s predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja. 

Udeleženci ob začetku prejmejo zgoščenko, dodatno literaturo pa na posameznih urah tečajev.

Več o izpitu najdete na povezavi:

http://www.mizks.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/strokovni_izpit/
 
 
 
termin dan ura učilnica kraj akcije pričetek
STROK petek-sobota 16.00 A Bežigrad
 
 
Cena za tečaj
 
za študente in dijake Uni LJ: 254.00 €

 
za študente ostalih Univerz: 254.00 €

 
za neštudente:
254.00 €

 

E-novice

Prijavite se na brezplačne e-novice in prejemali boste aktualne novice, zanimivosti, nasvete, ugodnosti in akcijske ponudbe.

Mnenja naših strank

S tečajem sem bila zelo zadovoljna. Mogoče bi moral trajati dlje, saj je prehitro minil.

tečajnica, španščina, Rožna dolina

» več mnenj

PRIJAVA NA TEČAJ ŽELIM VEČ INFORMACIJ