Kontakti

Zavod ŠOLT, Rožna dolina,
Svetčeva ulica 9, blok 7,
1000 Ljubljana

E-mail: info@zavod-solt.si
Tel: 01/ 242 12 70
Fax: 01/ 242 12 79
GSM: 051/ 610 913, 051/ 611 968

Priprava na strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju

Pričetek: 05.10.2018
 
 
Informacije o programu
 

Termin: ob petkih in sobotah (dva vikenda slovenščina (20 ur), dva  do trije vikendi zakonodaja/pravni del ( 25-30 ur). Ob petkih predavanja potekajo od 16. ure dalje, ob sobotah od 8. oz. 9. ure. Točen urnik izvedbe dobite pred pričetkom tečaja. 

 

Delavnici sta  namenjeni vsem, ki nameravajo opravljati strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja.

1.       delavnica: Priprava na strokovni izpit – slovenščina ter priprava in izvedba učne ure: 20 ur

Splošni pregled slovenskega knjižnega jezika (status slovenščine v RS, temeljni zgodovinski mejniki slovenskega jezika, socialne zvrsti, pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika, priprava in izvedba učne ure, govor v pedagoškem sporazumevanju ipd.)

1. raven: vzgojitelj, učitelj na razredni stopnji, učitelj na predmetni stopnji, učitelj splošnoizobraževalnih in učitelj strokovnoteoretičnih predmetov v poklicnih in srednjih strokovnih šolah ter gimnazijah, svetovalni delavci in knjižničar, organizator izobraževanja odraslih.

2. raven: pomočnik vzgojitelja, učitelj praktičnega pouka in veščin, korepetitor, inštruktor in laborant.

3. raven:  organizator obveznih izbirnih vsebin, organizator praktičnega pouka, organizator zdravstveno-higienskega režima in organizator prehrane.

 

2.       delavnica: Priprava na strokovni izpit iz Ustave, pravne ureditve Evropske unije, Konvencije o otrokovih pravicah in šolske zakonodaje: Na delavnici se bodo udeleženci seznanili z ustavno ureditvijo Republike Slovenije, ureditvijo institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in s predpisi, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine ter s predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja.
Delovno gradivo dobijo tečajniki na posameznih srečanjih. 


Ker je obseg predavanj s področja zakonodaje različen glede na področje dela, je cena tečaja različna glede na: 


1. 25 š. ur obsega zakonodajni del za tečajnike s področja vrtec in osnovnih šol - cena tečaja v celoti (45 š.ur) znaša 254 €
2. 27 š. ur obsega zakonodajni del za tečajnike s področja srednjih šol - cena tečaja v celoti (47 š.ur) znaša 275 €
3. 30 š. ur obsega zakonodajni del za tečajnike, ki prihajajo z mešanih področij - cena tečaja v celoti (50 š.ur) znaša 295 €

TERMINI:  Jeseni (september - oktober)

Več o izpitu najdete na povezavi:

http://www.mizks.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/strokovni_izpit/
 
 
 
termin dan ura učilnica kraj akcije pričetek
VIZ Pet in Sob 16.00 in 8.00 A Vojkova 63-Bežigrad 5.10.2018
 
 
Prijava
 
Prijava za študente in dijake v Uni LJ

 
Prijava za študente ostalih Univerz

 
Prijava za neštudente


 

E-novice

Prijavite se na brezplačne e-novice in prejemali boste aktualne novice, zanimivosti, nasvete, ugodnosti in akcijske ponudbe.

Mnenja naših strank

Zahvaljujem se za posluh pri plačilu tečaja preko sodobnih tržnih poti –KLIK NLB in prevzem računa v pisarni pred predavanji oz. tečajem.

Miran, Gojenje bonsajev, Rožna dolina

» več mnenj

PRIJAVA NA TEČAJ ŽELIM VEČ INFORMACIJ