Kontakti

Zavod ŠOLT, Rožna dolina,
Svetčeva ulica 9, blok 7,
1000 Ljubljana

E-mail: info@zavod-solt.si
Tel: 01/ 242 12 70
Fax: 01/ 242 12 79
GSM: 051/ 610 913, 051/ 611 968

Priprava na strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju

Pričetek: po dogovoru
 
 
Informacije o programu
 

Termin: ob petkih in sobotah (ob petkih: 2 uri prve delavnice, 2 uri druge delavnice; ob sobotah: 2 uri prve delavnice, 3 ure druge delavnice)

 

Delavnici sta  namenjeni vsem, ki nameravajo opravljati strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja.

1.       delavnica: Priprava na strokovni izpit – slovenščina ter priprava in izvedba učne ure: 20 ur

Splošni pregled slovenskega knjižnega jezika (status slovenščine v RS, temeljni zgodovinski mejniki slovenskega jezika, socialne zvrsti, pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika, priprava in izvedba učne ure, govor v pedagoškem sporazumevanju ipd.)

1. raven: vzgojitelj, učitelj na razredni stopnji, učitelj na predmetni stopnji, učitelj splošnoizobraževalnih in učitelj strokovnoteoretičnih predmetov v poklicnih in srednjih strokovnih šolah ter gimnazijah, svetovalni delavci in knjižničar, organizator izobraževanja odraslih.

2. raven: pomočnik vzgojitelja, učitelj praktičnega pouka in veščin, korepetitor, inštruktor in laborant.

3. raven:  organizator obveznih izbirnih vsebin, organizator praktičnega pouka, organizator zdravstveno-higienskega režima in organizator prehrane.

 

2.       delavnica: Priprava na strokovni izpit iz Ustave, pravne ureditve Evropske unije, Konvencije o otrokovih pravicah (12 ur) in šolske zakonodaje (13 ur): 

Na delavnici se bodo udeleženci seznanili z ustavno ureditvijo Republike Slovenije, ureditvijo institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in s predpisi, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine ter s predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja. 

Udeleženci ob začetku prejmejo zgoščenko, dodatno literaturo pa na posameznih urah tečajev.

Več o izpitu najdete na povezavi:

http://www.mizks.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/strokovni_izpit/
 
 
 
termin dan ura učilnica kraj akcije pričetek
STROK petek-sobota 16.00 A Bežigrad urnik je v pripravi
 
 
Cena za tečaj
 
za študente in dijake Uni LJ: 254.00 €

 
za študente ostalih Univerz: 254.00 €

 
za neštudente:
254.00 €

 

E-novice

Prijavite se na brezplačne e-novice in prejemali boste aktualne novice, zanimivosti, nasvete, ugodnosti in akcijske ponudbe.

Mnenja naših strank

Zelo sem zadovoljna s tečajem, ker poteka v malih skupinah in sproščenem okolju. Učiteljica in vsi tečajniki so sproščeni in se dobro razumemo. Všeč mi je tudi raznolikost in dinamičnost tečaja in ker je tečaj intenziven in traja le 3 tedne. Zelo bi bila vesela, če bi bili intenzivni tečaji tudi v septembru.

tečajnica, Angleščina, Rožna dolina

» več mnenj

PRIJAVA NA TEČAJ ŽELIM VEČ INFORMACIJ