Kontakti

Zavod ŠOLT, Rožna dolina,
Svetčeva ulica 9, blok 7,
1000 Ljubljana

E-mail: info@zavod-solt.si
Tel: 01/ 242 12 70
Fax: 01/ 242 12 79
GSM: 051/ 610 913, 051/ 611 968

Pomoč pri pripravi dipl./mag. naloge - NOVO!!!

Pričetek: po dogovoru
 
 
Informacije o programu
 

Subvencinirana cena tečaja 50 €  velja za študente Uni Lj , ki oddajo vlogo za subv. strokovni tečaj na študentski tolar. Več o tem... 


Da bi študentu omogočili lažjo, uspešnejšo in prijetnejšo pot do zaključka študija, smo pripravili niz predavanj in delavnic za pripravo zaključnega dela (diplomskega dela, magistrskega dela, doktorske disertacije). Predavanja bodo zajemala teoretični del, delavnice pa praktični del in bodo zasnovane na individualnem pristopu. Študentu bomo s strokovnimi in praktičnimi napotki pomagali (po potrebi) že pri izbiri teme zaključnega dela in izbiri mentorja, pri pripravi in pisanju dispozicije oziroma podrobnejše predstavitve pisnega dela, pri obsežni pripravi in pisanju zaključnega dela ter pripravi in ustrezni izvedbi zagovora zaključnega dela.

Predavanja bodo namenjena študentom, ki zaključujejo študij in se pripravljajo na izdelavo zaključnega dela, študentom, ki že pripravljajo svoje zaključno delo, ter študentom, ki se želijo že predčasno ustrezno pripraviti za uspešen zaključek študija. Predavatelj bo uveljavljen strokovnjak s področja.

POTEK PREDAVANJ IN DELAVNIC


 Ob začetku predavanj bo vsak študent posamezno predavatelju predstavil svoja pričakovanja, probleme in želje ter svoje morebitno dotedanje delo, vezano na zaključno delo. Predavatelj bo na podlagi tega pripravil individualne načrte za svetovanje pri pripravi posameznih zaključnih del. 2 uri

 Sledil bo sklop predavanj o teoriji priprave zaključnih del, teoretičnemu delu bo vedno sledil individualni posvet predavatelja s študentom. 6 ur

Izvedba tečaja  : 
* 5. 5.  - 4 šolske ure
* 12. 5. - 4 šoslke ure 

PROCES OBLIKOVANJA ZAKLJUČNEGA DELA


1. ZAČETNA OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA (kriterij izbora teme in mentorja, iskanje, pregled virov, izdelava dispozicije zaključnega dela, prijava teme zaključnega dela)
2. ŠTUDIJ VIROV (branje, citiranje, povzemanje, dokumentiranje)
3. DOKONČNA OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA (teoretično, empirično, praktično zaključno delo; vsebinska opredelitev, metodološka opredelitev)
4. IZVEDBA RAZISKAVE (realizacija)
5. PISANJE ZAKLJUČNEGA DELA (osnutek, čistopis)
JEZIKOVNO-SLOGOVNE ZNAČILNOSTI ZAKLJUČNEGA DELA
1. STROKOVNI SLOG (slogovne značilnosti)
2. ZNANSTVENI APARAT (prevzemanje, dokumentiranje, raba opomb)
TEHNIČNA UREDITEV ZAKLJUČNEGA DELA
1. STRUKTURA ZAKLJUČNIH DEL (sestavine)
2. OBLIKA ZAKLJUČNIH DEL (oblikovne značilnosti)
ZAGOVOR ZAKLJUČNEGA DELA (govorni nastop, avdio-vizualni pripomočki)

 Po opravljenih predavanjih, na katerih bo študent pridobil teoretična znanja o pripravi zaključnega dela, bodo sledile delavnice, na katerih bo študent s predavateljevo strokovno pomočjo pripravljal svoje zaključno delo. Od prijave teme do njegovega zagovora.

Delavnice bi potekale enkrat tedensko po dve uri, v posamezni skupini bi bilo največ osem študentov.
 
 
termin dan ura učilnica kraj akcije pričetek
PRIPRAVA ČET 17.00 1 Rožna dolina
 
 
Cena za tečaj
 
za študente in dijake Uni LJ: 150.00 €

 
za študente ostalih Univerz: 150.00 €

 
za neštudente:
150.00 €

 

E-novice

Prijavite se na brezplačne e-novice in prejemali boste aktualne novice, zanimivosti, nasvete, ugodnosti in akcijske ponudbe.

Mnenja naših strank

Ker podjetja v tuji lasti predstavljajo pomemben del poslovanja skupine Replika, dajemo znanju tujih jezikov velik poudarek. Slednje naši zaposleni uspešno uresničujejo v sodelovanju z Zavodom Šolt.

Replika, računovodstvo in davčno svetovanje, d.o.o., Jezikovni tečaji, Rožna dolina

» več mnenj

PRIJAVA NA TEČAJ ŽELIM VEČ INFORMACIJ